Groninger Ondernemingsprijs 2023

Inschrijving afronden

  Vul hieronder de gegevens van uw onderneming in:

  Contactgegevens

  Motivatie

  1. Waarom vindt u dat uw onderneming de Groninger Ondernemingsprijs 2023 moet winnen? Of: welke bijzondere prestaties zijn verricht om voor de Ondernemingsprijs in aanmerking te komen? En wat maakt de onderneming succesvol?

  Bedrijfsgegevens

  2.a Wanneer en door wie is de onderneming opgericht?

  2.b Is uw bedrijf onderdeel van een moederbedrijf/holding? Zo ja, welke?

  2.c Indien vraag 2.b. met ' ja' is beantwoord, kent uw onderneming dan een (grote) mate van vrijheid in handelen ten aanzien van strategie, beleid en financiën?

  3. Welke rechtsvorm heeft de onderneming?

  4. Wat zijn de voornaamste bedrijfsactiviteiten?

  5. Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen tijdens het bestaan van de onderneming?
  Te denken valt aan bijvoorbeeld de wisseling van ondernemer, fusie of overname, nieuw bedrijfspand, wijziging product.

  6. Hoeveel werknemers (fte’s) heeft uw onderneming in dienst en/of met hoeveel inleenkrachten (uitzend en zzp) werkt uw onderneming?
  Definieer 2021, 2022, prognose 2023 & toekomstverwachting vanaf 2023.


  7. Hoe is het personeelsbeleid ingericht?
  Te denken valt aan o.a. het aantrekken en opleiden van personeel en inleenkrachten. En op welke wijze probeert u medewerkers te binden aan uw onderneming?

  8. Waarin en hoe onderscheidt de onderneming zich van branchegenoten/concurrenten?
  Bijvoorbeeld ten aanzien van kwaliteit, innovatie, duurzaamheid, ICT-toepassingen, netwerk etc.

  9. Hoe geeft u als ondernemer invulling aan het thema maatschappelijk verantwoord ondernemen?
  Bijvoorbeeld duurzaamheid, thuiswerken stimuleren, gebruik fairtrade producten, sponsoring verenigingsleven, stageplekken aanbieden, in dienst nemen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, betekenis voor de omgeving, coaching andere ondernemers, etc.

  10. Strategie is belangrijk voor een onderneming. Waar wilt u met uw onderneming naar toe, in welk tijdsbestek en wat doet u om dit te bereiken?
  Wat is uw strategie?
  Hoe snel kan uw onderneming inspelen op veranderingen in de markt en dus de bedrijfsstrategie daar op aanpassen?

  11. Wat is de toekomstverwachting voor uw onderneming 2023 e.v.?
  Bijvoorbeeld groei ten aanzien van winst, personeel, afzetmarkten, ed.

  12. Wie zijn de belangrijkste stakeholders van de onderneming?
  Bijvoorbeeld een bank, investeringsmaatschappij of afnemer en hoe is de relatie met deze stakeholders?

  13. Heeft u de afgelopen drie jaar tijdig aan uw deponeringsverplichtingen voldaan?

  14. Heeft uw bedrijf prijzen gewonnen of al eerder deelgenomen aan de Groninger Ondernemingsprijs?

  Formulier opslaan

  Tussentijds het formulier even opslaan? Laat hieronder je e-mailadres achter, dan sturen we een link zodat je later verder kunt.