Criteria

Voorwaarden deelname

De genomineerden worden getoetst aan de hand van de volgende criteria

 • De onderneming is gevestigd in de provincie Groningen
 • De onderneming heeft minimaal 10 werknemers in dienst;
 • De onderneming bestaat ten minste 5 jaar;
 • De kracht van de product/markt combinatie(s);
 • Strategische visie;
 • Maatschappelijk ondernemen;
 • Marketingstrategie;
 • Financiële positie;
 • Personeelsbeleid.

Hiernaast kunnen opvallende prestaties, jubilea of onderscheidingen een rol spelen.

Alle voorwaarden deelname Groninger Ondernemingsprijs


1. Vestiging in Groningen

 • De hoofdvestiging van de onderneming is in de provincie Groningen gevestigd en is tenminste 5 jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK);
 • De (eind)verantwoordelijke op deze vestiging moet directeur/eigenaar of directeur/grootaandeelhouder zijn;
 • Daarnaast kan een onderneming die gevestigd is in de provincie Groningen, maar onderdeel is van een (inter)nationale groep, deelnemen onder de volgende voorwaarden:

  – Er wordt zelfstandig naar buiten getreden als Groninger onderneming (bijv. met een eigen kantoor, eigen website, eigen identiteit etc.) en er is een zeer grote vrijheid van handelen én

  – Er wordt zelfstandig een jaarrekening opgemaakt én gedeponeerd bij de KvK én

  – Het bedrijf is tenminste 5 jaar ingeschreven bij de KvK.

2. Grootte van de onderneming

De onderneming heeft tenminste 10 fte’s in dienst.

3. Inhoudelijke beoordelingscriteria

De onderneming voert een sociaal en maatschappelijk verantwoord beleid, zowel intern (personeel) als extern (fiscaal, milieu etc.);
De onderneming is creatief en innovatief.

Voor ondernemingen die eerder mee hebben gedaan aan de GOP geldt dat:

 • genomineerden na 5 jaar opnieuw genomineerd kunnen worden
 • winnaars na 15 jaar opnieuw genomineerd kunnen worden

4. Financiële situatie

De onderneming is winstgevend/heeft een positief bedrijfsresultaat en heeft een goed toekomstperspectief.

5. Deelname aan activiteiten

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij bij alle activiteiten van de GOP aanwezig zullen zijn. De winnaar van de GOP is lid van jury GOP van de eerst volgende twee jaar.

6. Jury beoordeling

De jury zal bij de beoordeling letten op zaken zoals hierboven genoemd, en op regionale betekenis en presentatie van het bedrijf.