INTER-PSY

GGZ mét winstoogmerk, dat werkt!

Eindeloze wachtrijen en ‘van het kastje naar de muur’ lijken typerend voor de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. INTER-PSY is daar wars van. Ze groeide de afgelopen jaren hard om de toestroom aan patiënten adequaat te kunnen opvangen. INTER-PSY kent geen wachtlijsten wanneer een patiënt intern wordt doorverwezen naar een andere behandelaar. Ze werkt namelijk met INTER-teams: heterogene teams bestaande uit zorgprofessionals van alle disciplines. Binnen elk INTER-team wordt intensief samengewerkt om iedere patiënt zo goed mogelijk weer zijn plek in de maatschappij te laten hervinden. Binnen de INTER-teams worden alle psychische aandoeningen en patiënten van alle leeftijden behandeld. Iedere patiënt wordt als uniek persoon in een gezinssysteem en de maatschappij benaderd. En dat werkt. De patiënt is meer dan tevreden en geeft INTER-PSY gemiddeld een 8,4.

INTER-PSY schrijft al negen jaar zwarte cijfers. Winst in de gezondheidszorg? Jazeker! INTER-PSY is een verrassende speler in het GGZ-veld: het is een onderneming. Er wordt geïnvesteerd in optimale bijscholing, zodat men altijd zorg van de hoogste kwaliteit kan aanbieden. Ook is elke behandelaar strategisch uitgekozen op basis van kerncompetenties zoals zelfstandigheid en ondernemerschap. Van top-down leidinggeven is weinig sprake: de werknemers zijn zelfsturend. En de directeuren? Twee van hen zijn echte playing captains: de directeur algemene zaken is klinisch psycholoog en de directeur behandelzaken is psychiater.

Meedoen in de maatschappij in
Ontschotting is kenmerkend voor INTER-PSY. Door integraal te werken in multidisciplinaire teams krijgt elke patiënt maatwerk aangeboden en verloopt het tussentijds op- of afschalen soepel. En daar stopt INTER-PSY niet! Ze haalt ook de scheidslijn weg tussen behandeling en participeren in de maatschappij. Met werkervaringsplekken in o.a. de catering, de groenvoorziening en de schoonmaak krijgen patiënten de mogelijkheid een eerste stap richting werk te zetten. Dat is ook de gemeente Groningen opgevallen: onlangs ontving INTER-PSY de ‘Social Return Award’.

Destigmatiserend
De Groningse directeuren zijn enorm trots op hun werknemers en onderneming. Ze zijn van plan om Nederland te veroveren. ‘Ik denk dat we over vijf jaar echt een landelijke speler zijn, waar van anderen zeggen ‘goh, in de zorg kan het veel efficiënter als je het maar ondernemend aanpakt’’, zegt directeur Ayhan Tatlicioglu. ‘Maar dat alles dan wel vanuit Groningen’, vervolgt hij. Juist hier zit het bedrijf goed, middenin de Groningse samenleving met een groot netwerk. Dit grote netwerk zit deels in stichting HEALTH i PORT, die INTER-PSY samen met FC Groningen heeft opgericht. Een van de icoonprojecten is het TopsportZorgCentrum, dat in 2018 wordt gerealiseerd. Daar komen patiënten, bedrijven en topsporters samen op één adres. Een psycholoog bezoeken is daar net zo normaal als even zwaar trainen. Tatlicioglu: ‘Dat werkt heel destigmatiserend, dat vinden we heel belangrijk.’

www.inter-psy.nl